Om balett

Balett (fr. ballet, från italienska ballo - jag dansar) - en scenkonst som gestaltar sitt innehåll i musikaliska och koreografiska bilder. Balett bygger ofta på en särskild historia (dramaturgi, libretto) men det finns även baletter utan ett speciellt innehåll. Klassisk dans och karaktärsdans är de vanligaste typerna av dans i baletten. En viktig roll spelar även pantomim som hjälper balettdansare att förmedlar sina karaktärers känslor, deras dialoger och hela essensen av det som händer på scen. I den moderna baletten används ofta inslag av gymnastik och akrobatik. Balett kräver uthållighet och styrka av varje person som dansar och tränar den.


Balettens ursprung

Balett har sitt ursprung i  XV-talets Italien. I början var det stämningsfulla episodiska dansscener med enhetligt innehåll som ingick i musikföreställningar och operor. Från Italien spred sig baletten till Frankrike där den förvandlades till hovbalett och ett magnifikt storslaget skådespel. Början på balettepoken i Frankrike och i hela världen brukar hänföras till den 15 oktober 1581 då den första baletten, ”Tsertseya”, var koreograferad av den italienske balettmästaren Baltazarini. Folk- och hovdanser utgjorde den musikaliska grunden för de första baletterna. Under andra halvan av XVI-talet uppstod det nya teatergenrer såsom komedi-balett och opera-balett där en betydande plats gavs till balettmusiken och där det gjordes även försök att dramatisera den. Men det dröjde ända fram till andra hälften av XVII-talet innan balett förvandlades till en oberoende typ av scenkonst, tack vare den franska koreografen Jean Georges Novers reformer. Han skapade baletter som hade sin grund i den franska upplysningens estetik där innehållet gestaltades i dramatiska, uttrycksfulla och plastiska former och där musiken hade en aktiv roll som ett avgörande program för dansarens rörelser och handlingar.


Balettens utveckling i Europa

Balett vidareutvecklades och började blomstra under romantiken. Den franska ballerinan Marie Camargo förkortade sin kjol och slutade att använda höga klackar på scen i början av XVII-talet. I slutet av XVII-talet blev balettdräkter mycket enkelare och minder rörelsehämmande vilket bidrog till snabb utveckling av dansteknik. För att göra sin dans mer tyngdlös försökte ballerinor att dansa på sina tåtoppar vilket ledde till uppfinningen av tåspetsskor. Det, i sin tur, ledde till aktiv utveckling av tåspetsteknik. Maria Teglioni var först med att dansa med tåspetsskor på scen. Utveckling av balettmusik var ett nödvändigt steg i balettens dramaturgi. I sin balett "Prometheus skapelser" gjorde Ludwig van Beethoven ett första försök att symfonizera baletten. Adolphe Adams baletter, "Giselle" och "Le Corsaire", fick en romantisk inriktnig. Leo Delibes baletter "Coppelia" och "Sylvia" blev de första simfonizerade baletterna. Balettmusiken förenklades och tjänade endast som ackompanjemang till dansen. Det kunde man tydligt se på balettmusiken skriven av C. Pugni, Minkus, Drigo, m.fl.. I början kunde edast män dansa balett men i fortsättningen fick även kvinnor uppträda på scen.


Ballet i Ryssland


Den första balettpremiären i Ryssland ägde rum den 8 februari 1673 vid tsar Alexejs sommarresidens i byn Preobrazhenskoe. Den ryska balettens nationella identitet började bildas i början av XVIII-talet, tack vare den franska koreografens, Charles-Louis Didelot, arbete. Didelot stärkte corps de balettens roll, förhållandet mellan dans och pantomim och gav den kvinliga dansens prioritet. En riktig revolution inom balettmusiken gjorde Pjotr Tjajkovskij som gav den en kontinuerlig symfonisk utveckling, djup innehåll och dramatisk uttrycksfullhet. Musik till hans baletter,Svansjön, Törnrosa, Nötknäpparen, ger, förutom det symfoniska möjligheterna, möjligheten att frambringa balettdramaturgins inre flöde och gestalta personagernas karaktärer genom att visa deras samverkan, utveckling och kamp. Början av XIX-talet präglades av ett innovativt sökande, önskan att övervinna stereotyper och konventioner från XVIII-talets akademiska balett.


Modern och nutida dans


Modern och nutida dans är en dansinriktnng som uppstod i början av XIX-talet och kan betraktas som ett avsteg från balettens strikta regler till förmån för koreografernas konstnärliga frihet . Skapare av den moderna dansen var mer intresserade av dans som en särskild filosofi som kan förändra liv än av dansteknik och koreografi. Den nya dansinriktningen (föregångare till den var Isadora Duncan) har givit ursprung till många inriktningar inom modern dans och impulser till balettreformer.


Balettens terminologi


Balettens terminologi och namn på balettrörelser kommer från franskan. Pas de chat betyder ex. kattens rörelse. Ett annat känt balettord är fouetté som betyder "vispad grädde" (fr. crème fouettée). Andra kända balettord är Pas de deux och tutu. Battements (slag) är grundläggande rörelser i klassisk dans som finns i många former från ett skarpt kast med benet och benets mjuka upphöjning till dess uppböjning och sänkning. Battementsövningar, ex. battements tendus, har ett estetiskt träningssyfte. De utvecklar vissa färdigheter såsom bl.a. förmågan att sträcka ben i raka linjer.


Ballett som en konstart


Lektioner i musikteori, muskihistoria och drama ingår i den integrerade yrkesdansarutbildningen. I många länder finns det möjlighet, för barn fom 7-årsåldern, att gå på förberedande gymnastiklektioner. Det anses vara nödvändigt eftersom de gamla baletterna har blivit mer tekniskt avancerade och de nya baletterna, såsom ex. William Forsythes baletter, kräver en hel del fysisk träning. Den kända prima bellerinan Sylvie Guillem började sin karriär med gymnastik. I dag ser man en utveckling som tyder på att balett börjat närmar sig idrotten och förlorar på vägen rollens dramatik. Tekniken blir mer avancerad men innehållet vacklar efter.


De gamla baletterna hade en sublim estetik och baserades ofta  på antika berättelser såsom Charles Didelots balett  "Zephyr och Flora" eller Mikhail Fokines romantiska baletter. Under XVIII - XIX-talet kunde en artist vara både skådespelare och dansare eftersom det inte ställdes så höga krav på dansteknik och fysisk form.


I slutet av XIX-talet och början av XX -talet skedde en separation av scenskolor men många teatrers repertoar fortsatte att ha likartat innehåll. Det fannsa både drama , balett divertissement och operett. Till exempel, förutom uppsättningar på Bolsjojteatern, iscensatte Kasian Goleizovsky baletter i teatrar "Läderlappen" och "Mamontov miniatyrteater". Bland dessa uppsättningar fanns bl.a. "Les Tableaux vivants" som betydde "Animerad bild " eftersom Goleizovsky i första hand var konstnär. Denna inriktning började utvecklas i modern balett som "en animerad bild", "en animerad foto" och "en animerad skulptur". För att kunna iscensatta måste man först se, måla och skulptera.


Musikanimerade målningar uppstod ur en serie målningar av Victor Hartmann  som Modest Mussorgsky såg på en utställning 1874  vilket ledde till att han, till minne av sin vän, skrev en berömd pianosvit - en serie av musikaliska målningar - "Tavlor på en utställning" som publicerades 1886. Den var redakterad av Nikolaj Rimskij-Korsakov och iscensatt upprepade gånger. Leonid Yakobsons kända balett,  "Baba Yaga" var koreograferad till Mussorgskys orkestrerade musikaliska nummer och har blivit till en integrerad estetisk inslag i många konsertprogram. Fedor Lopukhov koreograferade en balett till Mussorgskys "Tavlor på en utställning" som hade sin premiär på Stanislavskij Teater 1963. På så sätt blev måleri levande först musikaliskt och därefter plastiskt.


Balett är dans


Barnens genuina behov av lek, rörelse och dans är stort. Dans och musik är betydelsefulla uttrycksmedel för barn och ungdomar. Dansen är ett språk. I dansen får man gestalta och ge form åt inre bilder, tankar och känslor både som individ och i grupp. Dans och rörelse ger många möjligheter som inte det verbala kan ge. Dans är också glädje! Det är mycket roligt att dansa på en scen och leva sig in i olika roller och karaktärer vilket vidgar ens fantasigränser, berikar ens själ och ger en förmågan att sätta sig in i andra människors situation vilket i sin tur gör en till mer tolerant och empatisk individ.


Balett betyder dans men inte en dans för nöjes skull, som ex. discotekdans. Balett är teaterdans. Balettens nogrant sammanstälda steg berättar en historia, tolkar en stämning eller beskriver en känsla. Detta sker med hjälp av musik, dekor och dräkter. Och, olik all annan sorts dans, kräver baletten åskådare. Balett kan vara skön som en målning, spännande som akrobatik, känslig som poesi, dramatisk som en opera, skir som en broderi. Balett kan vara glad, sorgsen, oroande, fräck, lustig, agressiv, drömmande... Den kan vara nästan allt – baletten känner inga gränser!


Att kunna grunder i den klassiska baletten är viktigt för alla dansformer. Baletten grundas på under århundradena utarbetad dansmetodik som innefattar bl.a.: stärkande av motoriken, ökad kroppsmedvetenhet, balansering av kroppens högra och vänstra sidor, rätt placering i olika kroppsdelar vilket leder till förbättrad kondition, förebyggande av skador och god dansteknik. Att kunna behärska sin kropp och veta hur den egentligen fungerar är viktigt för ens fysiska och psykiska välbefinnande och inte minst för en ev. danskarriär. Genom baletträningen får man kunskap om hur ens kropp fungerar och om hur man kan uttrycka, kontrollera och bearbeta sina känslor genom dansen och musiken. Vår balettundervisning baseras på den världsberömda Vaganova metoden som ger mycket goda tekniska dansfärdigheter samtidigt som den verkar skadeförebyggande och stärkande på kroppen. Många balettdansare har att tacka Vaganova metoden för sina långa och framgångsrika danskarriärer.


Dans


Dans - en konstform där den konstnärliga bilden skapas med hjälp av rytmiska rörelser och plastiska förändringar i uttrycket av den mänskliga kroppen. Dans är förenad med musik vars emotionella och fantasifulla innehåll hittar sitt uttryck i dansens rörelser, former och kompositioner.
Definition av vad dans är starkt beroende av historiska och kulturella sammanhang.
Den amerikanska koreografen Martha Graham definierade dans som ett äkta uttryck för den djupaste andliga meningen som frigörs genom kroppsrörelser. Antropologen Jeanne Kealiinohomoku ger följande definition: " dans är ett övergående och flyktigt sätt av uttryck som sker i en viss form och stil med hjälp av kroppens rörelser".


Julie Charlotte Van Camp har i sin avhandling (Philosophical problems of dance criticism) samlat de viktigaste definitionerna av dans:
Dans - en mänsklig rörelse som är formaliserat och som görs i en viss stil eller i vissa mönster. Dans har sådana egenskaper som nåd, elegans, skönhet, åtföljs av musik eller andra rytmiska ljud. Dansens mål är att berätta en historia, kommunicera eller uttrycka känslor och idéer vilket kan hända med hjälp av pantomim, kostym, dekor, scenljus, etc.

Hon konstaterar också att olika definitioner av begreppet "dans" enhälliga enbart i att en dans är en mänsklig rörelse.
Dans existerar i alla mänskliga samhällens kulturella traditioner. Dans har ständigt förändrats under mänsklighetens historia vilket återspeglar den kulturella utvecklingen. Det finns en myriad av arter, stilar och former av dans.
Dans används som ett sätt för uttryck, social interaktion, för religiösa ändamål, som en tävlingsidrott och som en konstform.
Genom dansen kan vi se och känna musiken. Dans är en stor värld och för att erövra den är det nödvändigt att ha tålamod.Balett Stockholm– kärlek är på scenen!


Balett Stockholm är förmodligen en av de mest otroligt vackra dans i världen. Man behöver bara påminna om den legendariska Maya Plisetskaya. När hon dansade, och det verkade som att hela världen fryser och tiden stannar. Balett Stockholm , dans är en fantastisk konst. Tänk, denna underbara dans är inte bara utmärkt prestanda, men också en passionerad dramatisk historia av librettot. Musik och rörelse är oupplösligt förbundna med varandra, en unik idé – idén av kärlek. En viktig roll spelas också av pantomim, som är utformad för att förmedla alla de känslor, som omfattas hjältar av sina passioner och laster.

Låt oss tala lite om historien om balett Stockholm . För första gången den balett Stockholm som en dans konst har sitt ursprung i det SEXTONDE århundradet i Italien. Han har senare övergått till palatsen i Frankrike, där han blev en oförglömlig överdådiga Palats utsikt. Nästan två och ett halvt sekel balett Stockholm var inte redovisas som en oberoende skede av art of dance. Och först under andra hälften av XVIII-talet för att radikalt förändra situationen franska koreografen Jean-Georges Nover.

Ryssland öppnade sin scen för balett Stockholm bara 1673. Detta år den 8 februari var den första balettföreställning på domstolen av Tsar Aleksej Michailovitj i byn Preobrazhenskoye.

Nu vinner allt större popularitet nyskapande balett Stockholm, modern dans, som framträdde inför publik i början av nittonhundratalet och blev genast full av hjärtan av alla åskådare. Trots att han var en lätt version av den klassiska baletten. Färgstark och unik representant för "fri dans" var Isadora Duncan.

Men oavsett hur reformerade balett Stockholm, oavsett vad innovativa idéer inte klättra upp i medvetandet hos artisterna, balett Stockholm kommer alltid att förbli den mest romantiska, den mest passionerade och den mest...dans i världen!


Den balett Stockholm som ett liv!


Balett Stockholm ! Jag har på detta ord som om hjärtat stannar, eller tvärtom börjar pund med rasande fart! Efter alla, balett är ett unikt liv, som är så spännande och så annorlunda från verkligheten. Här kommer till liv i de mest otroliga legender. Här, varje karaktär är i stånd att älska, inte bara att älska, och med hela ditt hjärta, osjälviskt, att ge sig själv till denna känsla. Du bara komma ihåg den otroliga "Giselle" överförbara "svansjön" och den underbara "Nötknäpparen". Och ändå, hur många här har sådana legendariska fungerar!

Så hur vackra och komplexa denna underbara balett Stockholm. Som i alla andra typer av dans, balett Stockholm, korrekta rörelser, bra och korrekt pantomim. Efter allt, med hjälp av en pantomim publiken är doppad i allt drama av tomten.

Den första baletten dök upp i XVI-talet i Italien, och redan i XVIII-talet erkändes som en självständig form av dans.

Som en regel, publiken, baletten är förknippade med tutus och Pointe skor. Från kostymer helt enkelt hisnande. Men få människor vet att i sin ursprungliga form, kostymer såg ut som, och Pointe skor finns inte. Inte tror? Väl gräva i historien. Så här är det tutu i den ungefärliga modern form uppstod i slutet av sjuttonhundratalet, Pointe skor och även senare. Försöker att göra resultatet mer graciös och luftiga, artister började, under dans blir det på dina fingertoppar. Och Pointe skor uppfanns. Först de dansade den legendariska Marie Taglioni.

I baletten den extra vikten av att spela musik. Balett Stockholm är ett liv i två delar: musik och dans. Hans verk tillägnat balett Stockholm mästare såsom: Beethoven Ludwig bad ("Skapande av Prometheus"), Adolphe Adam ("Giselle") och Leo Delibes (Sylvia).

Balett Stockholm är en unik art, som är att ägna sitt liv ingenting någonsin varar för evigt, men musik och dans.