Repertoar

Lektion i repertoar utgör komplement till vanlig balettlektion. Eleven får hela lärarens uppmärksamhet på lektionen i repertoar och  får därigenom bättre förutsättningar att utveckla och förbättra sina dansfärdigheter.

Repertoar/Solo:
Läraren arbetar individuellt med eleven. Eleven får dansa en egen variation ur en känd klassisk balett som hon, med lärarens hjälp, lär in och finslipar. Eleven lära sig rätt placering och teknink samt får lärarens råd beträffande stil och känsla för respektive balett. I slutet av läsåret dansar eleven variationen på en scen vid en större dansuppvisning. Koreografin anpassas efter elevens nivå.

 
Repertoar/Liten grupp:
Läraren arbetar med eleverna i en liten grupp som kan bestå av max tre elever. Eleverna får dansa en gruppvariation ur en känd klassisk balett som de, med lärarens hjälp, lär in och finslipar. Eleverna lär sig rätt placering och teknink samt får lärarens råd beträffande stil och känsla för respektive balett. I slutet av läsåret dansar eleverna gruppvariationen på en scen vid en större dansuppvisning. Koreografin anpassas efter elevernas nivå. I liten grupp delar eleverna på kursavgiften.balett repertoar

Läs mer om Repertoar under länken Balettlinjen.

Det finns även möjlighet, för dem som önskar, att endast gå på repertoar, utan att behöva anmäla sig till vanlig balettlektion eller till andra balettkurser. Vi rekommenderar emellertid att kombinera repertoar med någon av kurserna inom balettlinjen.

Lektioner i repertoar ges på lördagar i vår danssal på Savratmangatan 6 i Gamlastan. För mer information kontakta oss via vår kontaktform.